a
THCS Lương Thế Vinh
a
Thư viện thông minh Sam Sung trường THCS Lương Thế Vinh - Tổ chức cuộc thi giới thiệu sach

Thư viện thông minh Sam Sung trường THCS Lương Thế Vinh - Tổ chức cuộc thi giới thiệu sach

  • 25/11/2015
Trường THCS Lương Thế Vinh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Phận Thư viện Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn trấp, ngày 20 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH Tháng 11/2015 Chủ đề: Giới thiệu sách hay Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam I. Mục đích, yêu cầu a. Mục đích: Giúp học sinh tiếp cận được nhiều cuốn sách hay có trong Thư viện. Nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường. Nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho học sinh và nâng cao ý thức tìm tòi, khám phá cuộc sống thế giới xung quanh ta. Đẩy mạnh phong trào thi đua đọc sách trong nhà trường b. Yêu cầu: Có 90% đến 100% học sinh tham gia cuộc thi . Hiểu và đánh giá được ý nghĩa cuộc thi. Bài viết "Giới thiệu sách hay" cần đảm bảo các yếu tố và kết cấu cơ bản. Trình bày rõ ràng, mạch lạc. Có cộng điểm cho bài viết sáng tạo, ý tưởng mới mẻ. II. Nội dung cuộc thi: 1. Nội dung: Bài viết được trình bày theo thể loại văn thuyết minh, tối thiểu 500 từ, thực hiện trên giấy A4. Phạm vi giới thiệu sách hay: Chọn tùy thích tủ sách hiện có trong thư viện nhà trường. 2. Cấu trúc bài viết: Phải đảm bảo các phần: + Giới thiệu hình thức cuốn sách em đã đọc + Giới thiệu nội dung cốt truyện (tóm tắt) + Ý nghĩa của cuốn sách (cuốn sách giáo dục chúng ta điều gì?) + Chúng ta học tập được điều gì qua cuốn sách đó. + Ý nghĩa của cuộc thi "Giới thiệu sách hay" 3. Hình thức: Bài viết có thể đánh máy, hoặc viết tay (nếu chữ đẹp), in một mặt và đóng tập, ghi đầy đủ thông tin cá nhân (hoặc nhóm) trang đầu (phía trên tay trái mặt giấy) Thời lượng thuyết trình: Mỗi bài thuyết trình không quá 10 phút. Nếu qua thời gian trên thì bài thuyết trình bị trừ điểm. III. Đối tượng và thời gian tổ chức: a. Đối tượng: Tất cả các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Tác giả có thể là cá nhân hoặc nhóm. Mỗi lớp tối thiểu có 4 bài viết dự thi. b. Thời gian: Từ ngày 20/10 đến ngày 15/11. + Chấm sơ khảo: 7h30 ngày 14/11/2015 + Chung khảo: Giờ chào cờ ngày 16/11/2015. Chọn 3 bài thi để trao giải nhất, nhì, ba cho mỗi buổi ( Buổi sáng K8,9- Buổi chiều K6,7) VI. Cơ cấu giải thưởng: a. Giải cá nhân: 2 giải nhất: Mỗi giải 150.000đ 2 giải nhì: Mỗi giải 100.000đ 2 giải ba: Mỗi giải 70.000đ 4 Giải khuyến khích: Mỗi giải 50.000đ b. Giải tập thể: 1 giải TT có số lượng bài thi nhiều nhất : 100.000đ 1 giải TT số lượng bài thi đạt chất lượng nhiều: 150.000đ V. Tổ chức thực hiện: a. Ban giám hiệu nhà trường: Ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo cuộc thi. Tuyên truyền, phát động học sinh tham gia cuộc thi. b. Cán bộ thư viện: Tham mưu phương án tổ chức, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi. Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi. Phối hợp với GVCN, Tổng phụ trách Đội và tổ bộ môn Ngữ văn hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. c. Giáo viên chủ nhiệm: Tuyên truyền, phát động, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi. Tư vấn cho học sinh về nội dung, hình thức, thể lệ cuộc thi và quá trình thực hiện. Đánh giá thi đua học sinh trong lớp công bằng, động viên kích cầu học sinh đúng đối tượng. Trên đây là kế hoạch cuộc thi ""Giới thiệu sách hay" lần thứ nhất của học sinh, do Thư viện Thông minh trường THCS Lương Thế Vinh thực hiện. Rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo, sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tạo điều kiện cho bộ phận thư viện hoàn thành tốt nhiệm vụ./. PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CÁN BỘ THƯ VIỆN (Đã duyệt) (Đã kí) Nguyễn Thị Minh Nga Nguyễn Thị Huệ PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……../QĐ-LTV Buôn Trấp, ngày 25 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi “Giới thiệu sách hay” lần thứ nhất- Năm học 2015-2016 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Căn cứ Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016; Căn cứ Công văn số 1078/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2014 của Sở GD&ĐT; Văn bản số 60/BC-PGDĐT-THCS, ngày 01/10/2015 và Kế hoạch số 30/KH-PGDĐT, ngày 01/8/2015 của Phòng GD&ĐT Krông Ana về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2015 – 2016; Xét đề xuất của Bộ phận thư viện nhà trường về sự cần thiết của cuộc thi “Giới thiệu sách hay” lần thứ nhất năm học 2015-2016; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi “Giới thiệu sách hay” lần thứ nhất năm học 2015-2016 (Danh sách kèm theo) Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, ban giám khảo có nhiệm vụ: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc thi nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Thời gian làm việc: Từ ngày 8/11 đến hết ngày 16/11/2015 (theo k/hoạch) Điều 3. Bộ phận văn phòng, bộ phận chuyên môn, các cá nhân có tên tại điều 1 thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: -Như Điều 3; -Lưu Văn thư. HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Minh Nga DANH SÁCH BAN BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI “ GIỐ THIỆU SÁCH HAY” LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2015-2016 (Kèm theo Quyết định số…./QĐ-LTV, ngày 25 tháng 10 năm 2015.) STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao I BAN CHỈ ĐẠO 1 Nguyễn Thị Minh Nga Hiệu trưởng Trưởng ban, chỉ đạo chung 2 Tăng Thị Xuân Vân Nga P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban 3 Phạm Thế Trường P.Hiệu trưởng Phó trưởng ban 4 Lê Thị Kim Hoa CT Công đoàn Thành viên 5 Đào Khả Sơn BT Đoàn thanh niên Thành viên 6 Nguyễn Thị Huệ Cán bộ thư viện Thành viên II BAN TỔ CHỨC 1 Phạm Thế Trường P.Hiệu trưởng Trưởng ban, điều hành 2 Kiều Thị Vân Anh TKHĐ Thư ký tổng hợp 3 Đào Khả Sơn BT Đoàn thanh niên Thành viên 4 Nguyễn Thị Huệ Cán bộ thư viện Thành viên 5 Nguyễn Trọng Thành TPT Đội Thành viên 6 Nguyễn Thị Hường Cán bộ thiết bị Thành viên 7 Phạm Thị Hằng Cán bộ thiết bị Thành viên 8 Ngô Viết Thiêm Kế toán Thành viên 9 Phạm Thị Lan Văn thư Thành viên III BAN GIÁM KHẢO 1 Tăng Thị Xuân Vân Nga P.Hiệu trưởng Chánh chủ khảo 2 Trần Thị Lệ TT Tổ Ngữ văn Phó chủ khảo 3 Đặng Thị Hà GV ngữ văn Thành viên 4 Lưu Thị Hiền Phương GV ngữ văn Thành viên 5 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên Thư ký
 Tin tức:
thư viện thông minh